Børneattest

Børneattest

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Hvordan indhenter foreningen børneattester? DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet foldern "Husk børneattesten!", som kort beskriver, hvorfor og hvordan foreninger indhenter børneattester på deres nye børne- og ungdomstrænere/ledere. Det er nemt og hurtigt - læs en mere uddybende vejledning, som præcist beskriver, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattesterne.  I vejledningen kan du læse, at en ny børne- og ungdomstræner/leder skal give sit samtykke, før børneattesten kan indhentes. Dette samtykke gives via Blanket til indhentelse af børneattest.  Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

Forebyggelse Et tjek i kriminalregistret udgør dog ikke hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen "Det uhørte overgreb" får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området. Du kan også bestille pjecen og få den sendt til foreningen.

Børneattestundersøgelse og -kampagne 2009 I 2009 gennemførte DIF i samarbejde med Danske Gymmnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund en oplysningskampagne om indhentelse af børneattester samt en undersøgelse, som viser foreningernes kendskab til børneattesterne. Hvis du ønsker at se den samlede undersøgelse, kan du kontakte DIF Konsulent Jan Darfelt via kontaktoplysningerne nedenfor.

Underretningspligt til DIF Ingen idrætsforeninger under DIF kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen og fastsætte, hvor længe den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Danmarks Idræts-Forbund Att. Jan Darfelt Idrættens Hus 2605 Brøndby

Telefon 43 26 20 31