Rangsystem

Rangsystem

Rangsystemet er kun for betalende medlemmer, fungerer udelukkende på frivillig basis, og er skabt for at øge lysten til regelmæssig træning og forbedring af skyttens evner.

Systemet er indtil videre, udelukkende for traditionelle buetyper eller barbuer, dvs. langbuer, recurver eller lignende, uden hjælpemidler. Der tillades hverken stabilisatorer, release, sigtekorn eller andet, så egentlig bare en pind med en streng.

Der laves en liste for compound skytter og for skytter med buer der ikke falder ind under kategorien barbue senere, når antallet af denne type medlemmer tillader det.

Læs mere om byetyper hos Bueskydning Danmark.

Der skydes på originale Fita godkendte skiver af 60 cm x 60 cm. Forskellen på klubbens point fordeling og normal point fordeling, er de 3 gule cirkler. Yderste gule cirkel giver 10 point, næste giver 12 point, og centrum giver 15 point, også kaldet Kongecirklen. Den inderste røde cirkel giver 8 point til sammenligning. Bruger man ikke denne point sammentællings regel, får man aldrig point nok til de helt høje poster.

Ranglisten hænger i klubben, med de gradueredes navne på.

Reglerne

Indmelding & Graduering

Ved indmelding får man muligheden for at rykke hele vejen op til Knægt, første gang man graduerer. Der startes ved træl og fortsættes indtil man fejler. Samtlige titler undervejs skal skydes og bestås, før man kan rykke videre op på listen. Avancering i rang herfra, kan først ske efter 2 uger i klubben, og hver anden uge derefter.

 
Avancering & titelforsvar

Avancering i rang sker lineært og 1 trin ad gangen.
Hver anden uge kan man forbedre sin titel ved at bede om en graduering.

Hvis man ikke klarer kravet til den titlen over sig (2 forsøg), skal man forsvare sin egen titel (1 forsøg), ved at opfylde kravene svarende til ens nuværende titel. Klarer man ikke sit titelforsvar, bliver man nedgraderet til titlen under. Dette gælder dog ikke efter en duel. Træning er tilladt mellem forsøgene, men gradueringen skal færdiggøres på dagen.

 

Udfordringer

Forsøger man at stige til titel markeret med en stjerne, såsom Konge eller Jarl, kan man blive nødt til at udfordre et eller flere klubmedlemmer besiddende den ønskede titel, efter kravene for avancering er opfyldt - med mindre der er en ledig plads.

Der må max. være 3 personer for hver af de udfordrede titler, på nær Vølve, som der må være 5 af, og 1 Konge. Bliver de to øverste poster besat af en kvinde, ændres titlen selvfølgelig til Dronning og Ulls Datter.

Udfordreren starter med at kæmpe mod titelholderen med højest anciennitet, og arbejder sig nedad i anciennitet, indtil han/hun vinder. Med anciennitet, menes den der har haft titlen længst. Vinder han/hun ingen af kampene, forbliver han/hun på sin nuværende titel. Bliver resultatet lige, skydes der indtil der er fundet en vinder.

Når en udfordrer ved at han/hun skal udfordre et andet medlem, skal denne gøre dette medlem opmærksom på udfordringen, samt datoen udfordreren har mulighed for at graduere. Den udfordrede har nu en uge fra denne dato, til at møde op og forsvare sig. Har titelholderen ikke mulighed for at møde op i den udvalgte uge, kan titelholderen møde op tidligere, og aflægge et forsvar hvorfra pointene noteres på tavlen. Dette resultat er så det udfordreren skal slå for at få sin nye titel. Formår udfordreren ikke at møde op i denne periode, mister vedkommende retten til sit titelforsvar. (Dette gælder dog ikke ved sygdom og planlagt ferie.)

Kampene afgøres ved at begge parter affyrer 5 pile på 10 meters afstand for titlen Vølv, 5 pile på 15 meter for titlen Huskarl og Thul, 5 pile på 20 meter for titlen Herold og 5 pile på 25 meter for titlerne Jarl og Konge. Den af parterne der får flest point samlet, får titlen. Taber titelholderen, rykker vedkommende 1 trin ned.

Forsøger flere at stige til en udfordret titel markeret med * på samme tid, må udfordrerne kæmpe indbyrdes for retten til at udfordre.

Alle udfordrede skal dog have mulighed for at avancere selv inden dysten. Kongen kan kun udfordres hver 4. uge, og skal ikke længere forsvare sin titel ved gradueringsforsøg, og kan derved kun rykke ned, hvis han taber en udfordring.

Titler

Titler er udelukkende lavet for sjov, men skal bruges ved tiltale.

Der er ingen "dyp i tjære og rul i fjer" ritualer for nye medlemmer. Klubbens opbygning er udelukkende for at fremme skæg og ballade, samt at henlede samtalen på vikingetiden.

Hygge og morskab er altid i højsædet hos Ulls Sønner.

Titler afgør blandt andet ens ret til valg af skydeplads og turnus, samt siddeplads ved fester og arrangementer.

Rangliste